Filmvisning 
Söndagen den 14 februari kl 16 kommer föreningen att visa filmen Idealisten. Historien om journalisten som på 80-talet försökte avslöja hur danska och amerikanska myndigheter mörklagt sanningen om det kärnvapenbestyckade bombplan som störtade intill Thule Air Base. Filmen bygger på Poul Brinks bok Thulesagen - lögnens univers som kom ut 1997. Filmen är ett porträtt av en eldsjäl och en thriller om maktmissbruk. 
Mötesplats: Helgagatan 36 ingång 9, Södermalm, Stockholm 

P1010028 

Föreningen Sverige - Grönland

är en ideell förening som har till uppgift att sprida kännedom i  Sverige om Grönlands kultur, natur, dess historia och nutid. Föreningen skall stimulera personliga kontakter och kulturellt utbyte mellan Sverige och Grönland