Anders Källgård är läkaren och ö-entusiasten som nyligen kommit ut med en bok om Nordatlantens ö-värld. Under ett föredrag i Stockholm nyligen presenterade han intressanta jämförelser mellan Gotland och Grönland.

Anders Källgård presenterar sig själv som nesofil (ö-älskare) och har sedan mitten på 80-talet besökt en lång rad öar över hela världen vilket resulterat i flera böcker, nu senast en om Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar.

Under ett välbesökt föredrag i Stockholm presenterade han bland annat en något annorlunda jämförelse mellan Gotland och Grönland, två vitt skilda öar men med ungefär samma befolkningsmängd, alltså kring 57 000.

Ur grönländskt perspektiv blir jämförelsen nedslående på ett antal punkter. Det gäller exempelvis antalet mord per år där Grönland har cirka åtta mord per år medan Gotland knappast alls drabbats av sådan grov kriminalitet. På Gotland är medellivslängden för män 78 år medan den grönländske mannen bara lever i 65 år. Kvinnorna på Gotland lever 82 år medan de grönländska bara kommer upp i 71 år. Även när det gäller andra hälsotillstånd har Gotland övertag. Här är 242 personer drabbade av klamydia varje år medan antalet fall på Grönland ligger på hela 2 579. På Grönland utförs 900 aborter årligen och bara 228 på Gotland. Spädbarnsdödligheten är skrämmande hög på Grönland med 11,2 (per 1 000 födda) att jämföra med Gotland som bara har 2,1.

Sedan kommer Anders Källgård även in på områden som jakt och fiske och berättar att det fångas 5 500 ton fisk på Gotland medan de grönländska fiskarna drar upp 261 172 ton. På Grönland dras även 130 297 sälar upp ur havet varje år medan gutarna bara redovisar en handfull pälsklädda havsdjur. Men när det gäller antalet får, lamm och getter är det Gotland som leder stort med 62 669 djur mot Grönlands 21 289.

Exempel av detta slag blir en intressant spegling av de stora skillnaderna mellan Sverige och Grönland, världens största ö som är nästan fem gånger större än Sverige.

Joel Åsblom