Föreningen Sverige - Grönland

Aasiaat

Staden har c:a 3.500 invånare och är en av de större på Grönland.

Fisket spelar som för många andra städer en stor roll. Här finns en räk-

och krabbfabrik samt ett skeppsvarv.

Staden är också ett utbildningscentrum för norra Grönland, här finns skolor

för högre utbildning och en skola för handikappade.

Här kan du läsa mer Aasiaat Kommuneat - Turistinformation

arrow_leftÅter till kartan